AEC
English Version

...NSI ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรที่ หอประชุม ไบเทค บางนา...

มิถุนายน 30, 2018

NSI ได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธงฟ้า 700 ราย ในหัวข้อ " การยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ ณ หอประชุม ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561